Databáze politické reklamy | O databázi | Použité zkratky zadavatelů

Databáze politické reklamy na serveru POLITICKÁREKLAMA.cz je největším katalogem české politické reklamy. Databáze je nezávislým a nekomerčním svědectvím politických kampaní a slouží pro informační a výzkumné účely. Obsahuje politickou reklamu šířenou pomocí různých typů médií, zadávanou mnoha politickými subjekty, ale i podnikatelskými subjekty a která byla nebo stále ještě je součástí kampaní k nejrůznějším volebním kláním.

Databáze politické reklamy je databází podle Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Pořizovatelem databáze podle výše uvedeného zákona je Tomáš Ondřej.

Poslední úprava databáze proběhla dne 29. 3. 2013.

Při využívání jednotlivých reklam respektujte práva jejich autorů (položky Zdroj a Zadavatel v databázi).
Autor a provozovatel webu: Tomáš ONDŘEJ - tomas (t.e.č.k.a) ondrej (z.a.v.i.n.á.č) centrum (t.e.č.k.a) cz